RRC CarWash UPHOLSTERY CLEANER LOW-FOAMING 1l czyszczenie tapicerek niskopieniący

   

RRC Upholstery Cleaner Low- Foaming.

Nisko pieniący środek do prania różnego rodzaju tkanin. Idealnie nadaje się do czyszczenia powierzchni twardych takich jak: boczki, podsufitki, plecy siedzeń.

Mocno skoncentrowany skutecznie i szybko usuwa brud z czyszczonych powierzchni.

Sposób użycia:

- Przed użyciem wstrząsnąć.

- Do lekkich zabrudzeń stosować rozcieńczenie 1: 10 (100ml preparatu na 1l wody).

- Do ciężkich zabrudzeń stosować rozcieńczenie 1: 5 (200ml preparatu na 1l wody).

- Koncentrat można stosować punktowo jak odplamiacz.

- Przed użyciem nierozcieńczonego preparatu należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

- Nanosić ręcznie i osuszać na zasadzie bonetowania (nacierać mikrofibrą lub aplikatorem z mikrofibry, następnie osuszać przy pomocy czystej, suchej i chłonnej ściereczki z mikrofibry).

Uwaga! Działa drażniąco na oczy Dokładnie umyć ręce po użyciu Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: 2-(2-butoksyetoksy) etanol, etoksylowany izotridekanol, wersenian czterosodowy Skład: 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa, barwnik

KCT0019

Zobacz także

Ta strona korzysta z ciasteczek ->więcej