RRC CarWash UPHOLSTERY CLEANER FOAMING 1L czyszczenie tapicerek pieniący

  

RRC Upholstery Cleaner Foaming.

Skuteczny, mocno pieniący się i skoncentrowany środek służący do prania różnego rodzaju tkanin.

Przede wszystkim sprawdza się przy usuwaniu zabrudzeń z foteli samochodowych, dywaników, wykładzin oraz dywanów. Do twardych elementów obitych materiałów użyj UPHOLSTERY CLEANER LOW-FOAMING.

Sposób użycia:

- Przed użyciem wstrząsnąć.

- Do lekkich zabrudzeń stosować rozcieńczenie 1: 20 (50ml preparatu na 1l wody).

- Do ciężkich zabrudzeń stosować rozcieńczenie 1: 10 lub 1: 8 (100ml preparatu na 1l wody lub 120ml preparatu na 1l wody).

- Koncentrat można stosować punktowo jak odplamiacz.

- Przed użyciem nierozcieńczonego preparatu należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu.

- Nanosić ręcznie lub mechanicznie.

- Wypłukać ekstrakcyjnie wodą.

Uwaga: Działa drażniąco na oczy Dokładnie umyć ręce po użyciu Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: 2-(2-butoksyetoksy)etanol, etoksylowany laurylosiarczan sodu, wersenian czterosodowy, N-tlenek alkilodimetyloaminy Skład: 5-15% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa, barwnik

KCT0020

Zobacz także

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Ta strona korzysta z ciasteczek ->więcej